Merethe Roos, ”Hartvig Nissen: Grundtviganer, skandinav, skolemann"

OnderzoeksoutputAcademic

29 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)375-377
Aantal pagina's3
TijdschriftHistorisk tidskrift
Volume141
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 27-mei-2021

Citeer dit