Merging Grid Technologies

K. G. Begeman, A. N. Belikov*, D. R. Boxhoorn, F. Dijkstra, E. A. Valentijn, W. -J. Vriend, Z. Zhao

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
61 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Merging Grid Technologies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Keyphrases