Merlijn Hurx, Architect en aannemer: De opkomst van de bouwmarkt in de Nederlanden 1350-1530

Kees van der Ploeg

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)225-228
  Aantal pagina's4
  TijdschriftBulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
  Volume112
  StatusPublished - 2013

  Citeer dit