Meromorphic linear difference equations

Cornelis Praagman

Onderzoeksoutput

78 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Braaksma, Boele, Supervisor
  • van der Put, Marius, Supervisor
Uitgever
StatusPublished - 1985

Citeer dit