Mesophases of (bio)polymer-silica particles inspire a model for silica biomineralization in diatoms

EG Vrieling*, TPM Beelen, RA van Santen, WWC Gieskes

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  74 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1543-1546
  Aantal pagina's4
  TijdschriftAngewandte Chemie-International Edition
  Volume41
  Nummer van het tijdschrift9
  StatusPublished - 2002

  Citeer dit