Mesures de liaison vectorielle et généralisation de l'analyse canonique

Aziz Lazraq, Robert Cléroux, Henk A.L. Kiers

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

87 Downloads (Pure)
Originele taal-2French
Pagina's (van-tot)23-35
TijdschriftRevue de Statistique Appliquée
Volume39
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1992

Citeer dit