[met Else de Jonge] Het hellend vlak. Helling: De wederhelft van een knooppunt op een curve of een oppervlak. Vertaling van: J. Woods, Slippery Slopes. Slope: The reciprocal of a node on a curve or surface

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)25 - 33
Aantal pagina's9
TijdschriftFilosofie en praktijk
Volume2
StatusPublished - 2002

Citeer dit