[met Else de Jonge] Wie behoudend is verliest. Een vraaggesprek met John Woods.

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)18 - 24
Aantal pagina's7
TijdschriftFilosofie en praktijk
Volume2
StatusPublished - 2002

Citeer dit