Met heiligen en heren langs middeleeuwse parochiekerken: Otto Roemelings gegevensbestand voor Groningen en Drenthe tot omstreeks 1640

OnderzoeksoutputPopular

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)87-101
Aantal pagina's15
TijdschriftGroninger Kerken
StatusPublished - 2019

Citeer dit