Met het veen verdwijnt een deel van het Friese verleden: de Friese veenweidevisie en de bescherming van de bedreigde archeologie

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)149-151
TijdschriftDe Vrije Fries
Volume98
StatusPublished - 2018

Citeer dit