Met iets van eeuwigheid: een keuze uit het werk van F. Akkerman

G. C. Huisman, P. Steenbakkers, A.J. Vanderjagt

  OnderzoeksoutputAcademic

  1683 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Op 27 april 1995 bereikt dr F. Akkerman de leeftijd van vijfenzestig jaar, en daarmee is tevens het moment gekomen dat hij afscheid neemt van de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij meer dan drie decennia het Latijn heeft gedoceerd. Daarbij tekende zich vanaf het midden van de zeventiger jaren een specialisatie in het Neolatijn af, die later resulteerde in zijn benoeming tot universitair hoofddocent voor het Neolatijn. In die ruim dertig jaar heeft Akkerman door zijn ruime opvatting van het vak en zijn brede belangstelling een sterke, zeer persoonlijke bijdrage geleverd aan de vorming van vele classici, historici en filosofen. Wij willen zijn afscheid van de universiteit luister bijzetten met deze bundeling van een keuze uit zijn werk.
  Originele taal-2Dutch
  UitgeverijRijksuniversiteit Groningen
  Aantal pagina's174
  StatusPublished - 1995

  Citeer dit