[met Jaron van Bekkum en Marije van Dalen] Let's drop the big one. De nasleep van '911': op zoek naar nieuwe coalities

R.W. Boomkens

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)677 - 696
Aantal pagina's20
TijdschriftDe Gids
Volume9
StatusPublished - 2002

Citeer dit