Met Naturalis in zee: Kunstmatig rif met een geschiedenis

Bert Hoeksema*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputPopular

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)42-45
Aantal pagina's4
TijdschriftOnderwatersport
Volume52
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - nov-2021

Citeer dit