Meta-Analysis of Cell Type-Specific DNA Methylation of Childhood Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Symptoms

PACE Consortium, Mandy Meijer, Marieke Klein, Doretta Caramaschi, Rosa Mulder, Marta Cosin, Xueling Lu, Yining Zhang, Stefan Roeder, Lea Zilich, Anke Huels, Catharina Hartman, Harro Snieder, Mariona Bustamante, Gunda Herberth, Barbara Franke, Bill Copeland, Karolina Aberg, Edwin van den Oord

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)S111-S112
Aantal pagina's2
TijdschriftBiological Psychiatry
Volume91
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - 1-mei-2022

Citeer dit