Meta-analysis urges the development of new strategies to treat depression in order to improve cardiac prognosis

Peter de Jonge*, Joost van Melle

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1661
Aantal pagina's1
TijdschriftEuropean Heart Journal
Volume28
Nummer van het tijdschrift13
DOI's
StatusPublished - jul-2007

Citeer dit