Metabolic consequences of sleep restriction in rats

Reina Paulien Barf

Onderzoeksoutput

548 Downloads (Pure)

Samenvatting

Metabole ziekten als overgewicht en type 2 diabetes komen steeds meer voor in de Westerse wereld. De hoeveelheid slaap is de laatste jaren juist sterk afgenomen. Recent onderzoek heeft aangetoond dat een tekort aan slaap of een verstoring van de slaap een rol kan spelen bij de ontwikkeling van deze metabole ziekten. In dit proefschrift is onderzocht wat het effect is van chronisch slaaptekort op de metabole regulatie in ratten. We hebben laten zien dat verstoorde slaap leidt tot een verhoging van bloedglucose waarden. Wij concludeerden hieruit dat de ratten glucose-intolerant zijn geworden. Dit wordt gezien als de eerste stap in de ontwikkeling van type 2 diabetes. Verder leidt slaaptekort in ratten vaak tot een verlaging van lichaamsgewicht. Wij hebben laten zien dat dit wordt veroorzaakt door een verhoging van de energie-uitgave tijdens slaaptekort. Echter, als de periodes van slaaptekort worden afgewisseld met periodes van rust komen de ratten aan in gewicht. Deze afwisseling van slaaptekort en herstelslaap is iets wat in het dagelijkse leven vaak voorkomt: slaaptekort tijdens de week, en bijslapen in het weekend. Eerdere studies hebben laten zien dat herstelslaap van belang is voor allerlei physiologische processen, maar nu hebben wij laten zien dat de continue afwisseling voor een lange periode schadelijk kan zijn voor de energie huishouding en daardoor een risicofactor kan zijn voor de ontwikkeling van metabole ziekten.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Meerlo, Peter, Supervisor
  • Scheurink, Antonius, Supervisor
Datum van toekenning11-mei-2012
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036754484
Elektronische ISBN's9789036754491
StatusPublished - 2012

Citeer dit