METABOLISM OF WORKING MUSCLES IN PATIENTS AFTER BURN INJURY

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Artikelnummer193
TijdschriftAnnals of Burns and Fire Disasters
VolumeXXVIII
Nummer van het tijdschriftsupplement EBA
StatusPublished - sep.-2015

Citeer dit