De metafysica is niet voorbij

Eddo Evink

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

Metafysische vragen, vragen naar alomvattende principes, zullen altijd weer worden gesteld. Ze zijn onmisbaar om onze opvattingen en keuzes te verantwoorden. Een hedendaagse metafysica kan niet anders dan een oneindige discussie zijn, waarin alleen eindige en voorlopige standpunten kunnen worden ingenomen, is de stelling van Eddo Evink, voormalig redacteur van Beweging. Aan de hand van de noties horizon, spel en verhaal, geeft hij een proeve van een hedendaagse metafysica die licht werpt op de kaders van onze ervaringen, ons handelen en ons denken. Op alle drie niveaus zijn wij deelnemers aan iets wat groter is dan wijzelf.
Vertaalde titel van de bijdrageMetaphysics is not over
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)40-47
Aantal pagina's8
TijdschriftSophie
Volume9
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2019

Citeer dit