Meten is weten? Over de waarde van de leesbaarheidsvoorspellingen van drie geautomatiseerde Nederlandse meetinstrumenten.

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Samenvatting

  Uit eerder onderzoek van Kraf, Lentz & Pander Maat (2011) is bekend dat de leesbaarheidsvoorspellingen van drie geautomatiseerde instrumenten voor Nederlandse teksten aanzienlijke verschillen kunnen vertonen. Nog niet helder was echter hoe de uitslagen van deze drie instrumenten (Texamen, Klinkende Taal en de Accessibility Leesniveau Tool) zich verhouden tot de feitelijke begrijpelijkheid van de teksten waarover een voorspelling wordt gedaan. Om daarover uitspraken te kunnen doen, is een onderzoek uitgevoerd met dezelfde negentien teksten die Kraf et al. gebruikten voor de onderlinge vergelijking van de drie instrumenten. Van elk van deze teksten werden vijf cloze test-varianten gemaakt. Van de 95 resulterende cloze tests werden er steeds drie of vier voorgelegd (over verschillende onderwerpen) aan 125 deelnemers aan dit nderzoek. Zo werden in totaal 475 cloze scores verzameld, die vervolgens in verband konden worden gebracht met de voorspellingen van de drie instrumenten. In twee gevallen (de Accessibility Leesniveau Tool en Klinkende Taal) werd een significante maar niet erg hoge correlatie gevonden. Met de uitslagen van Texamen bleken de gemiddelde cloze scores voor de negentien teksten niet significant te correleren. Ook werd nagegaan hoe het tekstbegrip samenhing met een aantal tekstkenmerken. Gevonden werd dat twee tekstkenmerken samen een groot deel van de variantie in de cloze scores verklaarden: gemiddelde woordlengte en gemiddelde zinslengte. Bij gebruik van deze twee klassieke variabelen uit het leesbaarheidsonderzoek bleken andere tekstkenmerken, zoals, de proportie frequente woorden en de type-token ratio, geen significante bijdrage aan de verklaarde variantie meer te leveren.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)47-62
  TijdschriftTijdschrift voor taalbeheersing
  Volume35
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 2013

  Citeer dit