Metformin and preservation of left ventricular function

Vertaalde titel van de bijdrage: Metformine en het behoud van linke ventrikelfunctie

Chris Peter Hubertina Lexis

  Onderzoeksoutput

  2350 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Metformine is het meest gebruikte geneesmiddel bij de behandeling van diabetes. Verschillende studies hebben gesuggereerd dat metformine beschermende effecten op het hart zou kunnen uitoefenen. Dit proefschrift beschrijft de rol van metformine bij patiënten, zonder diabetes, die zich presenteren met een acuut hartinfarct. In een retrospectivee analyse van een cohort van patiënten met een acuut hartinfarct vonden we dat metformine de myocardbeschadiging (myocard infarct grootte) tijdens het hartinfarct zou kunnen verlagen. Daarom voerden wij de GIPS-III-studie bij Universitair Medisch Centrum Groningen, waarbij patiënten met een acuut myocardinfarct, zonder diabetes, willekeurig werden toegewezen aan ofwel metformine ofwel placebo.De belangrijkste uitkomstmaten waren de linker ventrikel ejectiefractie (een maat voor de pompfunctie van het hart), myocard infarct grootte (een maat voor de hoeveelheid myocardiale schade opgelopen tijdens het hartinfarct) en het cardiovasculair risicoprofiel (een combinatie van parameters die worden gebruikt om het toekomstige risico op cardiovasculaire gebeurtenissen te beoordelen). Metformine verbeterde de linker ventrikel ejectiefractie van het hart, zoals gemeten middels MRI, niet. Daarnaast vonden we geen effecten van metformine op de vermindering van de myocard infarct grootte. Metformine verbeterde wel het cardiovasculair risicoprofiel, zij het marginaal. Concluderend is er geen bewijs voor het gebruik van metformine ondersteunen na een acuut myocard infarct.
  Vertaalde titel van de bijdrageMetformine en het behoud van linke ventrikelfunctie
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • van Veldhuisen, Dirkjan, Supervisor
  • van der Harst, Pim, Supervisor
  • van der Horst, Johannes, Co-supervisor
  • Lipsic, Erik, Co-supervisor
  Datum van toekenning18-mei-2015
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-7816-9
  Elektronische ISBN's978-90-367-7815-2
  StatusPublished - 2015

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Metformine en het behoud van linke ventrikelfunctie'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit