Methaemoglobinaemia after inhalation of nitric oxide for treatment of hydrochlorothiazide-induced pulmonary oedema

Sjoerd Hovenga, Marco E.F. Koenders, Tjipke S. van der Werf, H Moshage, JG Zijlstra

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1035-1036
Aantal pagina's2
TijdschriftLANCET
Volume348
Nummer van het tijdschrift9033
DOI's
StatusPublished - 12-okt-1996

Citeer dit