Method and Madness in Dating the Passion of Perpetua

Jan N. Bremmer*

*Corresponding author voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)87-100
  Aantal pagina's14
  TijdschriftAnnali di Storia dell'Esegesi
  Volume40
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - jan.-2023

  Citeer dit