Methodological differences as an explanation for the divergent results of studies on sexual dysfunction related to the use of vortioxetine

Marrit K. de Boer*, Robert A. Schoevers

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)389-390
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Psychopharmacology
Volume31
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - mrt-2017

Citeer dit