Methodology of screening for albuminuria

R. T. Gansevoort*, Lambers Heerspink, E. C. Witte

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2109-2111
Aantal pagina's3
TijdschriftNephrology Dialysis Transplantation
Volume22
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - aug-2007

Citeer dit