Methylation of the serotonin reuptake transporter gene and non-motor symptoms in dystonia patients

Elze R. Timmers*, Torsten Plösch, Marenka Smit, Ingrid H. Hof, Rikst Nynke Verkaik-Schakel, Marina A.J. Tijssen, Tom J. de Koning, Klary E. Niezen-Koning

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
32 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Methylation of the serotonin reuptake transporter gene and non-motor symptoms in dystonia patients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Neuroscience

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology