Methylprednisolone, valacyclovir, or both for vestibular neuritis

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2344-2344
Aantal pagina's1
TijdschriftNew England Journal of Medicine
Volume351
Nummer van het tijdschrift22
StatusPublished - 25-nov.-2004

Citeer dit