MEVALONIC ACIDURIA - AN INBORN ERROR OF CHOLESTEROL-BIOSYNTHESIS

R BERGER*, GPA SMIT, H SCHIERBEEK, K BIJSTERVELD, R LECOULTRE

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  69 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)219-222
  Aantal pagina's4
  TijdschriftClinica chimica acta
  Volume152
  Nummer van het tijdschrift1-2
  StatusPublished - 1985

  Citeer dit