Mexican Exodus: Emigrants, Exiles, and Refugees of the Cristero War by Julia G. Young (review)

Anne M. Martinez*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  49 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)179-180
  Aantal pagina's4
  TijdschriftCatholic historical review
  Volume105
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 2019

  Citeer dit