MHC class II as a therapeutic target in B-cell lymphomas: the CIITA road to paradise?

Arjan Diepstra*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1740-1741
Aantal pagina's2
TijdschriftLeukemia and Lymphoma
Volume50
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusPublished - 2009

Citeer dit