Michel Serres, De wereld onder de duim. Lofzang op de internetgeneratie. Amsterdam: Boom, 2014. ISBN: 9789089532329, 96 blz.

Anouk Zuurmond*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

36 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)127-130
Aantal pagina's4
TijdschriftPedagogiek
Volume42
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 1-jul.-2022

Citeer dit