Microalbuminurie bij patienten met diabetes mellitus type 2 in de huisartspraktijk. [Microalbuminuria in patients with type 2 diabetes mellitus in general practice]

L.J. Ubink-Veltmaat, H.J. Bilo, B. Meyboom-de-Jong

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)2026 - 2030
  TijdschriftNed.Tijdschr.Geneeskd.
  Volume148
  Nummer van het tijdschrift41
  StatusPublished - 2004

  Citeer dit