MICROARTERIAL GRAFTING INTO THE CAROTID-ARTERY OF THE RABBIT - SOME CONSIDERATIONS CONCERNING SPECIES-DEPENDENT THROMBOGENICITY

B VANDERLEI, PH ROBINSON, CRH WILDEVUUR, H. Bartels

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)59-64
Aantal pagina's6
TijdschriftBritish journal of plastic surgery
Volume42
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - jan-1989

Citeer dit