Microautophagy and macropexophagy may occur simultaneously in Hansenula polymorpha

I. Monastryska, K. Sjollema, I.J. van der Klei, J.A.K.W. Kiel, M Veenhuis*, [No Value] Monastryska

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
313 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)135 - 138
Aantal pagina's4
TijdschriftFEBS Letters
Volume568
Nummer van het tijdschrift1-3
DOI's
StatusPublished - 2004

Citeer dit