MICROBIAL ACTIVITIES AND CHEMICAL GRADIENTS IN THE CHEMOCLINE OF A MEROMICTIC LAKE IN RELATION TO THE PRECISION OF THE SAMPLING PROCEDURE

KY BORSHEIM, JG KUENEN, J GOTTSCHAL, [No Value] DUNDAS

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  14 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)337-341
  Aantal pagina's5
  TijdschriftFEMS Microbial Ecology
  Volume31
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusPublished - dec-1985

  Citeer dit