Microbial communities at deep-sea mud volcanoes in the Eastern Mediterranean

Sander Károly Heijs Heijs

  Onderzoeksoutput

  179 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Circa 20 jaar geleden werden moddervulkanen ontdekt in verschillende diepzee milieus (Atlantische Oceaan, Grote Oceaan en de Zwarte en Middellandse Zee) en onderzoek heeft aangetoond dat deze moddervulkanen grote hoeveelheden modder en water uitspuwen die hoge concentraties methaan en waterstofsulfide bevatten. Aangezien methaan een belangrijk broeikasgas is, wordt uitgebreid onderzoek naar deze moddervulkanen gedaan om hun potentiële rol als natuurlijke bron van 'verontreiniging' te bepalen. In 1998 werden de moddervulkanen in de Middelandse Zee voor het eerst met de duikboot Nautile bezocht tijdens de Nederlands-Franse MEDINAUT expeditie. Tijdens deze expeditie ontdekten de onderzoekers veel methaan bronnen (zogenaamde 'cold seeps') en zeer uitgebreide levensgemeenschappen van hogere organismen (buiswormen, schelpdieren, krabben, vissen en garnalen) zoals eerder gevonden in hydrothermale diepzee ecosystemen. Door wetenschappers is aangetoond dat de ecosystemen die zich rond moddervulkanen ontwikkelen waarschijnlijk van bacteriën afhangen. Deze bacteriën kunnen methaan of waterstofsulfide gebruiken als energiebron (een proces genaamd chemotrofie), zoals dat ook het geval is in hydrothermale diepzee ecosystemen ('hydrothermal vents'). Aangezien het meeste leven op aarde afhankelijk is van energie verkregen uit zonlicht (bijvoorbeeld planten die zonne-energie 'vastleggen in biomassa, vormen de basis van vele voedselketens), is het bestaan van chemotrofie - gebaseerde ecosystemen een 'eye-opener' geweest met betrekking tot onze mening over het mogelijke ontstaan van leven en het functioneren van ecosystemen op onze planeet. Aangezien weinig bekend is over de structuur, de diversiteit en de functie van microbiële gemeenschappen in diepzee ecosystemen, zouden deze gemeenschappen meer moeten worden bestudeerd. ... Zie: Samenvatting
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Begeleider(s)/adviseur
  • van Elsas, Jan Dirk, Supervisor
  • Forney, Larry, Supervisor
  Datum van toekenning3-jan.-0001
  Plaats van publicatieGroningen
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's9036723043
  StatusPublished - 2005

  Citeer dit