MICROBIAL INTERACTIONS AMONG AEROBIC AND ANAEROBIC SULFUR-OXIDIZING BACTERIA

JG KUENEN*, LA ROBERTSON, H VANGEMERDEN

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutputpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1-59
  Aantal pagina's59
  TijdschriftAdvances in microbial ecology
  Volume8
  StatusPublished - 1985

  Citeer dit