Microbiological characterization of contaminated soil and groundwater: Final report

Janneke Krooneman*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Plaats van productieGouda
UitgeverijCUR/NOBIS
StatusPublished - 2000
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit