Microbiology in Diagnosis and treatment of severe periodontitis: A report of four cases

R.J. Goené, E.G. Winkel, F. Abbas, J.P. Rodenburg, A.J. van Winkelhoff, J. de Graaff

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

51 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)61-64
TijdschriftJournal of Periodontology
Volume61
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 1990
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit