Microcapsules and their ability to protect islets against cytokine-mediated dysfunction

M de Groot, BJ de Haan, TA Schuurs, HGD Leuvenink, R van Schilfgaarde, P de Vos*, J KEIZER

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1711-1712
Aantal pagina's2
TijdschriftTransplantation Proceedings
Volume33
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusPublished - 2001
Evenement18th World Congress of the Transplantation-Society - ROME, Italy
Duur: 27-aug-20001-sep-2000

Citeer dit