MICROELECTRODE MEASUREMENT OF INTRACELLULAR CHLORIDE ACTIVITY IN SMOOTH-MUSCLE CELLS OF GUINEA-PIG URETER

CC AICKIN*, NA VERMUE

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

33 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)25-28
Aantal pagina's4
TijdschriftPflugers archiv-European journal of physiology
Volume397
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1983

Citeer dit