MICROGASEMBOLI IN A PUMP OXYGENATOR DURING OPEN-HEART SURGERY

J LUBBERS, JP TENHOE, [No Value] VANDERVE.PH, [No Value] VANDENBE.JW, JC DORLAS, [No Value] VANDERHE.JN

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  7 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)41-53
  Aantal pagina's13
  TijdschriftArchivum chirurgicum neerlandicum
  Volume26
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1974

  Citeer dit