MICROPOROUS, COMPLIANT, BIODEGRADABLE VASCULAR GRAFTS FOR THE REGENERATION OF THE ARTERIAL-WALL IN RAT ABDOMINAL-AORTA

B VANDERLEI, P NIEUWENHUIS, CRH WILDEVUUR, H. Bartels

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

34 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)955-963
Aantal pagina's9
TijdschriftSurgery
Volume98
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 1985

Citeer dit