MicroRNA profiling in B cell non-Hodgkin Lymphoma: focus on the role of MYC

Jan Lukas Robertus

Onderzoeksoutput

646 Downloads (Pure)

Samenvatting

Non-Hodgkinlymfoon is een kwaadaardige vorm van kanker die uitgaat van de lymfeklieren. De ziekte wordt gekenmerkt door specifieke chromosoomafwijkingen en door afwijkende patronen van genexpressie. Onderzoek naar miRNAs (MicroRNAs, moleculen die de expressie van genen reguleren tijdens cellulaire processen zoals celdeling en de vorming van nieuwe cellen) heeft bijgedragen aan een betere kennis van het ontstaan van de ziekte, maar er is nog veel onduidelijk. Jan Lukas Robertus onderzocht de rol van MicroRNAs in twee vormen van lymfklierkanker. Robertus deed onderzoek naar twee vormen van Non-Hodgkinlymfoom, het veel voorkomende diffuus grootcellig B-lymfoom (DLBCL) en het minder vaak voorkomende Burkitt lymfoom (BL). Hij wist twee specifieke miRNAs te identificeren waarmee een subgroep van DLBCL (namelijk die in de testikels en het centrale zenuwstelsel) gekarakteriseerd kan worden. Verder ontdekte de promovendus dat verschillende lymfoom-subtypes verschillende miRNA-expressieprofielen laten zien. Tot slot toonde hij de rol van zeven specifieke miRNAs aan die een belangrijke rol spelen in de groei van Burktitt Lymfoom-cellen.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • van den Berg, Anke, Supervisor
  • Kluin, Philip, Supervisor
Datum van toekenning29-mei-2013
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789088916281
StatusPublished - 2013

Citeer dit