Microspectrofluorometry on Fly Photoreceptors In Vivo. Autofluorescence of Visual and Mitochondrial Pigments

Onderzoeksoutput: ArticleAcademic

261 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1700-1701
Aantal pagina's2
TijdschriftVision Research
Volume24
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusPublished - 1984

Citeer dit