Microspectrofluorometry on Fly Photoreceptors In Vivo. Dependence of Oxidative Metabolism on Light and Dark Adaptation

Onderzoeksoutput: ArticleAcademic

231 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1700-1700
Aantal pagina's1
TijdschriftVision Research
Volume24
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusPublished - 1984

Citeer dit