Microspectrofluorometry on Fly Photoreceptors In Vivo. Spectral Properties of Visual Pigment Fluorescence

B. Kruizinga, D.G. Stavenga

Onderzoeksoutput: ArticleAcademic

248 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1699-1699
Aantal pagina's1
TijdschriftVision Research
Volume24
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusPublished - 1984

Citeer dit