Microstructurally-based modelling of intergranular creep fracture using grain elements

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

39 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)109-126
Aantal pagina's18
TijdschriftMechanics of Materials
Volume26
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - sep-1997

Citeer dit