Microvascular endothelial responses in critical illness: Focus on the Ang/Tie2 system

  Onderzoeksoutput

  989 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Kritisch zieke patiënten worden op de intensive care behandeld, soms omdat een of meer vitale organen niet goed functioneren. Bij deze patiënten is de bloeddoorstroming in de kleinste bloedvaatjes, de haarvaatjes, verstoord. De organen zijn dan ‘lek’ en ontstoken wat kan leiden tot vochtophoping in organen en het uittreden van ontstekingscellen, waardoor organen kunnen gaan falen. Het doel van het onderzoek dat is beschreven in dit proefschrift was om te onderzoeken hoe bloedvatwandcellen zich gedragen in kritisch zieke patiënten en in muizen- en cel modellen die kritisch ziekte nabootsen. De balans van het Ang/Tie2 receptor systeem, het systeem dat regelt dat goed functionerende haarvaatjes niet lekken en niet ontstoken zijn, is verstoord in het bloed van patiënten die een openhartoperatie hebben ondergaan. Deze verstoring is groter wanneer deze patiënten na hun operatie nierfalen ontwikkelen. Verder hebben we beschreven dat het Ang/Tie2 systeem is verstoord in nieren van patiënten met septische shock die zijn overleden met nierfalen. We hebben gevonden dat de verstoorde balans van het Ang/Tie2 systeem komt door verstoring in de bloeddoorstroming in de haarvaatjes in organen. In muizenmodellen waarin de verstoorde balans in kritische ziekte van het Ang/Tie2 systeem door middel van genetische manipulatie is nagebootst, hebben we laten zien dat bloedvatwandcellen zich niet heel anders gedragen wanneer Tie2 verminderd wordt aangemaakt. Vervolgonderzoek zal zich erop richten de onderliggende mechanismen van bloedvatwandcellen en de rol van het Ang/Tie2 systeem in kritisch zieke patiënten en in modellen hiervan, verder te ontrafelen.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Molema, Ingrid, Supervisor
  • Zijlstra, Jan, Supervisor
  • Struys, Michel, Supervisor
  • van Meurs, Matijs, Co-supervisor
  Datum van toekenning1-nov.-2017
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0104-1
  Elektronische ISBN's978-94-034-0103-4
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit