MICROVASCULAR POLYTETRAFLUOROETHYLENE PROSTHESES - THE CELLULAR EVENTS OF HEALING AND PROSTACYCLIN PRODUCTION

B VANDERLEI, CRH WILDEVUUR

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)735-741
Aantal pagina's7
TijdschriftPlastic and Reconstructive Surgery
Volume81
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - mei-1988

Citeer dit