MICROWAVE METHODS FOR REDUCING STAINING TIME TO SECONDS

HE MOORLAG*, ME BOON, LP KOK

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)357-360
Aantal pagina's4
TijdschriftStain technology
Volume62
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - sep-1987

Citeer dit